Uniunea EuropeanăGuvernul RomânieiInstrumente Structurale

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Cresterea productivitatii economice a SC BAUPARTNER BAUTECHNIK SRL
prin extinderea parcului de echipamente
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Autoritatea de Management pentru POS CCE: Ministerul Fondurilor Europene
Organismul Intermediar:
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia